Opvangplan

In de schriftelijke overeenkomst noteren we een opvangplan. Dat is het plan waarin we bepalen op welke dagen en uren je kind naar de opvang komt.

Wij hanteren hierbij het principe van ‘reserveren is betalen’. Je kan hier enkel van afwijken van je plan door gebruik te maken van je toegekende respijtdagen. Respijtdagen zijn dagen waarop je kan afwijken van je opvangplan zonder dat je daarvoor betaalt. Het aantal respijtdagen is afhankelijk van jouw opvangplan, start- en einddatum.

Naar top