Pedagogisch beleid

Ons kinderdagverblijf biedt kwaliteitsvolle opvang aan 71 kinderen per dag tussen 7 en 18.20 uur. We streven naar een open en gemoedelijke sfeer met aandacht voor elk kind en elk gezin. Onze werking zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt.

We respecteren de eigenheiden het ritme van elk kind en bieden hen:

•          uitdagend spelaanbod, experimenteren met verschillende materialen,

•          aandacht voor de volledige ontwikkeling, stimulering op alle domeinen,

•          zelfstandigheid en zelfredzaamheid,

•          veiligheid en verzorging,

•          huiselijke sfeer, warme en gezellige inrichting,

•          vast dagverloop met aandacht voor eigen ritme.We zijn bereikbaar voor de ouders en het gezin door:

•          samenwerking en vertrouwen,

•          open en eerlijke communicatie,

•          informele en laagdrempelige ondersteuning.Binnen onze teams zorgen we voor:

•          samenwerking van vaste begeleiders binnen eenzelfde leefgroep,

•          ondersteuning door stafmedewerkers en directeur,

•          voldoende kennis en vaardigheden,

•          werken in een open sfeer met aandacht voor ieders talent.

Wij zijn erkend en gesubsidieerd door Agentschap Opgroeien.

Ons huishoudelijk reglement kan je hier terugvinden. 

Naar top