Prijs

Hoeveel je betaalt, hangt af van je gezinsinkomen. Je kan zelf een simulatie maken. Je vraagt op deze website ook het attest inkomenstarief aan. Dit heb je nodig als je kindje start in de opvang. 

Maak simulatie opvangprijs

Vraag attest inkomenstarief aan

De dagprijs is bovendien afhankelijk van het aantal uren waarop we je kind opvangen:

  • opvang < 3 uren: 40% van de dagprijs  (enkel geldig voor schoolgaande kinderen),
  • opvang < 5 uren: 60% van de dagprijs,
  • opvang > 5 uren: 100% van de dagprijs,
  • opvang > 11 uren: 160% van de dagprijs.


Het is belangrijk een nieuw attest te bezorgen in volgende situaties:

  • bij een wijziging van de gezinssituatie (huwelijk, echtscheiding,…),
  • in de maand waarin je kindje 3,5 jaar wordt (belangrijk bij kleuteropvang),
  • bij een wijziging in de gezinssamenstelling (aantal kinderen ten laste),
  • bij het verlopen van het voorgaande attest,
  • bij een individueel verminderd tarief.


Een individueel verminderd tarief kan enkel toegekend worden door de sociale dienst van het gemeentebestuur. Om te onderzoeken of jij recht hebt op dit tarief, neem je best contact op met het de sociale dienst uit jouw buurt.

Naar top