Opvangplan

Voor je kind naar ons kinderdagverblijf komt, maken we een schriftelijke overeenkomst op. In deze overeenkomst noteren we een opvangplan waarin we bepalen op welke dagen en uren je kind naar de opvang komt.

Wij hanteren hierbij het principe van ‘reserveren is betalen’. Je kan hier enkel van afwijken door gebruik te maken van je toegekende respijtdagen. Respijtdagen zijn dagen waarop je kan afwijken van je opvangplan zonder dat je daarvoor betaalt. Het aantal respijtdagen is afhankelijk van jouw opvangplan.

Naar top