Inclusieve opvang

Kinderdagverblijf Molleke biedt opvang aan alle kinderen, ook als er extra bezorgdheden zijn. Heeft jouw kindje een ontwikkelingsprobleem, nood aan extra zorg of is er een samenwerking met een externe partner noodzakelijk? Neem dan zeker contact op. Zo bespreken we samen met jou de bezorgdheden en onze mogelijkheden.

Onze medewerkers nemen deel aan overlegmomenten rond inclusieve kinderopvang, leggen contacten met externe hulpverleners en bereiden zich zo goed mogelijk voor op de zorgbehoefte van jouw kindje.

Bovendien kunnen wij beroep doen op de inclusie-coaches binnen Gemeente Mol:

  • Karen Hurkmans
  • Liselotte Van Akeren

Zij zijn te bereiken op: cik.mol@samenferm.be 

Contactformulier inclusieve opvang

Naar top